Последни новини

Видео оферта


 

ТЪРГОВЕ ТБМ2

 ПРАВИЛА на ТБМ2

за организация и провеждане на частен търг с явно наддаване за недвижим имот 

 

1. Предмет на частен търг са: .................... с .................../.............................../ и .................... (..............) /........................../, в ....................................

 

2. Началната цена за ................... имота ........................е в размер на..................... или общо ............................ /............................................евро/

 

3. Стъпката за наддаване е в размер на 2 000лв. /две хиляди лева/

 

4. Крайната дата за подаване на заявка за участие е .......г. /........................................ година/ ...................до 17:00ч. Търга ще се проведе на .........................г. /................................. година/ четвъртък в 11:00ч. в гр. София.

 

5. Участието в търга НЕ е обвързано с предварително депозиране на 10% от първоначално обявената цена, но именно тази сума от минимум 10% (десет процента) е необходимо да бъде налична в деня на провеждането на търга. Спечелилият търга ще подпише предварителен договор след провеждането на търга още в същия ден.

 

6. За да се включите в търга, е необходимо да се регистрирате. При регистрация  се заплащат символично 20 лв., които се връщат на всеки участник при спазване на точния час за участие в търга! Таксата от 20лв се превежда предварително по банков път на ................................................., основание за внасяне: "Търг ..............................".

 

След заплащане на таксата моля изпратете сканирано платежното нареждане на e-mail: office@tbm2.net придружено от имената на участника и задължително минимум един мобилен телефон за връзка с него.

 

Таксата може да се плати и в офиса на ТБМ2 в гр. София жк:"Люлин" 7, бул. Д-р Петър Дертлиев 42, ет:3, офис:8 (след предварителна заявка по телефона) 02/92500290895501313; Таксата се плаща най-късно до датата посочена в точка (4) - ...............................г. 

 


 

Още информация за частните търгове на имоти

 

Някои разлики от пубичната продан на имоти

 

Какви са стъпките при организирането на частни търгове за имоти

 

Също не е без значение и колко ще струва организирането на частен търг за собственика на имота

 

Цени на ТБМ2 за стандартно посредничество по покупко-продажби на имоти

 

И какъв е резултата?